تولید درب پیش ساخته
06
اسفند

تولید درب پیش ساخته

معرفی درب پیش ساخته

تولید درب پیش ساخته، درب هائی هستند که از تخته های HDF , MDF ساخته می شـوند. تختـه های فوق علاوه بر اینکه از استحکام بالائی نسبت بر چوب معمـولی، تختـه هـای چنـد لایـه و فیبـر هـا برخوردار می باشند، مقاومت بسیار خوبی نیز در مقابل رطوبت و آب از خود نشان می دهند . درب های پیش ساخته بصورت مدولار ( ابعاد و اندازه های استاندارد شده و مشخص ) طراحی و ساخته شده و در دسترس مشتریان قرار می گیرند . لذا ساختمان سازان با تامین آن ، تنها اقدام به نصب درب می نمایند و دلیل اطلاق درب پیش ساخته بر این محصولات نیز همین موضوع می باشد. پـیش سـاخته بودن سبب می گردد که عملیات تامین و نصب درب با سرعت بالاتری انجام گیـرد و بدینوسـیله طـول کل احداث بنا کاهش پیدا نماید و این موضوع برای تولید کنندگان ساختمان بسیار خوشایند است . ورود این محصولات به کشور از دهه گذشته آغاز گردیده است ولی در این مدت کوتاه گسترش بـسیار قابل توجهی پیدا کرده و جایگاه بالائی را در میان سایر محصولات مشابه پیدا کرده است و این موضـوع مقبولیت آنرا نزد مصرف کنندگان نشان می دهد .

موارد مصرف و کاربرد درب پیش ساخته

درب های پیش ساخته بعنوان درب داخل منازل ، ادارات ، شرکت ها و موارد مـشابه مـی باشـد . ایـن درب ها بصورت مدولار ساخته شده و طراح ساختمان متناسب با آنها اقدام به تعبیـه فـضای نـصب در دیوارها می نمایند . اجرای سریع خرید و نصب درب در ساختمان سازی ها و همچنین قیمت نـسبتا مناسـب ایـن درب هـا بواسطه تولید سری و انبوه آنها ، مطلوبیت بالائی را در بازار در جهت اسـتفاده از ایـن درب هـا بوجـود آورده است .
در مورد انواع درب ها که سبب ایجاد موارد کاربرد مختلف نیز برای آنها ایجاد می کند، که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • درب ورودی
 • درب های اتاق ها
 • درب های پارتیشن
 • درب های دکوری
حفاظ پنجره متحرک و انواعش
بیشتر بخوانید

شکل ظاهری زیبا و استحکام مکانیکی بالا ، کاربرد این درب ها را روز بـه روز افـزایش داده و مـصرف آنرا عمومی می سازد .

بررسی کالاهای جایگزین درب پیش ساخته

اصلیترین کالای جایگزین درب های پیش ساخته چوبی ، درب های چوبی معمولی می باشد که از چوب معمولی ، سه لایه و فیبر ساخته می شود . از طرف دیگر بعضا درب های آهنـی و آلومینیـومی نیـز مـی توانند برای این نوع درب ها بعنوان جایگزین محسوب گردند ، لیکن همانطوریکه عنوان شد اصلی تـرین جایگزین ، درب های چوبی معمولی است که در جدول زیـر توضـیحات مختـصری در خـصوص اثـرات کالاهای جایگزین فوق و قدرت جایگزینی برای درب های پیش ساخته ارائه شده است.

 1. استحکام مکانیکی : استحکام مکانیکی درب های پیش ساخته بیشتر از درب های معمولی چوبی است
 2. قابلیت کاربردی:درب های پیش ساخته دقیقا در محل هائی که درب هـای چـوبی معمـولی بکـار مـی رونـد قابلیت کاربرد دارد
 3. زیبائی ظاهری :درب های پیش ساخته به مراتب از درب های چوبی معمولی زیبا تر می باشند
 4. مقاومت در مقابل رطوبت :جنس چوب درب های پیش ساخته از HDF , MDF است از اینرو مقاومت این درب هـا در مقابل رطوبت به مراتب بیشتر از درب های معمولی است

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده درب پیش ساخته

کشور های عمده تولید کننده درب های پیش ساخته در جهان شامل کشور های زیر می باشد .

 • آمریکا
 • ایتالیا
 • آلمان
 • فرانسه
 • کانادا
 • برزیل
 • ترکیه
 • اندونزی

تولید و مورد استفاده قرار می گیرد ولی در کشورهائی که تولید چوب در آنها بیشتر است از میزان تولید بالاتری برخوردار می باشند . از اینرو می توانیم از این کشورها بعنوان کـشورهای مطـرح در تولیـد یـاد کنیم . ذیلا به کشورهای فوق اشاره شده است .

 • برزیل
 • فرانسه
 • هندوستان
 • چین
 • مالزی
 • اتریش
 • آلمان
 • اندونزی
 • روسیه
 • چین
 • امارات متحده عربی
درب ریلی یا کشویی
بیشتر بخوانید

از نقطه نظر کشورهای مصرف کننده نیز می توان گفت کـه بخـش عمـده کـشورهای اروپـای غربـی و آمریکا، ترکیه، ژاپن و کانادا از کشورهای عمده مصرف کننده می باشند .

شرایط صادرات درب پیش ساخته

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـانی، بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح هیچگونـه شـرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالای صـنعتی محـسوب مـیگردنـد، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی میباشد که در زیـل بـه این شرایط اشاره شده است.

برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت

یکی از معیارهای مهم در صادرات ، برخـورداری از قیمـتهـای رقـابتی جهـانی میباشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه بـا کـشورهای مقصد صادرات باز می گردد. ایران هنوز مواد اولیه تولید کننده مطرح MDF , HDF محسوب نمی شود و لذا قدرت رقبتی آن در بازارهای جهانی بـرای درب
پیش ساخته پائین است. از جمله این شرایط دیگر میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مـواد اولیـه، نـرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، لازم است توجیه پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صـادرات و کـشور هـای مقـصد مورد تحلیل قرار گیرد.

 1. برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت
  HDF , MDF مورد استفاده در ساخت درب لازم اسـت از کیفیـت مناسـب برخوردار باشد تا امکان وارد سازی آن به بازارهای جهانی بوجود آید
 2. برخورداری از توان مالی مناسب
  دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اینرو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد
 3. آشنائی با فرهنگ زندگی کشور مقصد صادرات 
  درب پیش ساخته اکثرا در منازل مورد استفاده دارد و لـذا آشـنائی بـا فرهنـگ زندگی مردم کشور مقصد صادرات ضروری است
 4. آشنایی کامل با امور تجارت جهان 
  فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگـاهی کامـل صـادر کننـده از مقـررات و الزامات تجارت جهانی می باشد
نرده راه پله فلزی
بیشتر بخوانید

نگاهی به روش تولید درب پیش ساخته چوبی آماده

فرایند تولید درب های پیش ساخته