درب سنسور
04
آذر

درب سنسور

درب سنسور

سنسور مادون قرمز اکتیو: این سنسور ها از نوع استاتیک می باشند. و قادرند فقط اشیا و اشخاص را تشخیص دهند.

طریقه عملکرد سنسور های مذکور در درب های اتوماتیک بدین صورت است. که وقتی افراد یا اشیا باعث شکستن پرتو نور مادون قرمز می شوند. سنسور ها وارد عمل شده و باعث باز شدن درب اتوماتیک می شوند.
این سنسور ها قادر به تشخیص اجرام در سطوح. وسیعی که روی فواصل مرکزی نوری لنز های فرستنده و گیرنده قرار می گیرند، می باشند.

۲- سنسور های مادون قرمز پسیو: طریقه عملکرد این نوع سنسور ها در دربهای اتوماتیک بسیار شبیه به کاری است. که دوربین های مادون قرمز درون ساختمان ها برای تشخیص تلفات حرارتی انجام می دهند.

۳-میکروویو: امواجی الکترومغناطیسی منتشر شده با طول موج بیشتر از یک گیگاهرتز. بکمک آنتن های متحرک را به راحتی می توان ارسال و بدون مشکل آنها را از طریق کف زمین. دیوار و سایر سطوح به گیرنده برگشت داد. در صورتی که هیچ حرکتی در محل تحت نظارت وجود نداشته باشد.فرکانس ارسالی و دریافتی یکسان باقی می ماند. (که نشان دهنده این است که محل عاری از هر جنبده ای است). با قرار گرفتن هر موجود زنده یا غیر زنده در محل تحت پوشش. فرکانس برگشتی در نتیجه برخورد به شئ با فرکانس ارسالی متفاوت بوده. و این اختلاف توسط سیستم الکترونیکی آشکار شده و باعث فعال شدن سوئیچ خروجی میگردد. توان سنسورهای مایکروویو مورد استفاده از هر نظر برای انسانها وحیوانات ایمن است.

انواع سنسور درب اتوماتیک شامل درب کشویی.

تزیین نرده بالکن و تراس
بیشتر بخوانید

تاشو و چرخان و گردان می توانند تنها یک سنسور ساده. برای تشخیص جسم متحرک باشند. اما در حال حاضر سنسور های پیشرفته تری برای درب های اتوماتیک ساخته شده. که تنها به حرکت سوئیچ یا مستقیم به طرف درب اتوماتیک حساس هستند. و حرکت های عرضی را نادیده گرفته. و واکنشی در قبال آن ها از خود نشان نمی دهند.