بزگترین درب الیزه در شمال غرب کشور موقعیت تبریز تالار اذر آب ۳

درب الیزه تالار آذر آب 3