درب الیزه دستساز قدس

درب الیزه دستساز تبریز قدس

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
مکان پروژه تبریز قره آغاج (قدس)
ارزش مالی 
مالک 
دسته بندی درب دست ساز، درب الیزه