درب الیزه تالار آذر آب

اجرای بزرگترین درب الیزه در شمال غرب کشور به ارتفاع ۸ متر اجرا و نصب تبریز تالار آذر آب کار فرما مهندس نوری

درب-الیزه1