درب ترک شمالی هروی

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
مکان پروژه هروی
ارزش مالی 
مالک آقای بخشی
دسته بندی درب دست ساز، درب ترک شمالی