درب دست ساز گلارا

درب دست ساز گلارا

درب دست ساز گلارا تلفیقی از هنر کوره کاری و صنعت لیزر میباشد.که تمامی گلبرگهای این درب لوکس تماما دستساز بوده و درکوره اهنگری گداخته و تافته میشود. این نوع دربها برای باغ و ویلا مناسب بوده وزن این درب برای اندازه استاندارد ۵۵۰ کیلو میباشدکه نسبت به اندازه متغیر میباشد.