درب روسی حصیری بندر گناوه

درب روسی حصیری بندر گناوه

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
مکان پروژه بندر گناوه
ارزش مالی 
مالک آقای ایزدی
دسته بندی درب دست ساز، درب روسی حصیری