درب فرفورژه - گلدانی

درب فرفورژه – گلدانی

تاریخ اجراMarch 2014
مکان پروژهParis, France
ارزش مالی$۱۰,۰۰۰
مالکCentury 21
دسته بندیدرب دست ساز

پروژه درب فرفورژه گلدانی

درب گلدانی ورق پوسمارس درب فرفورژه شمالی با ورق های چکش کاری شده کار شده برای استان زاهدان شهرستان سراوان کارفرما اقای ریئسی