درب فرفورژه - گلدانی

درب فرفورژه – گلدانی

تاریخ اجراMarch 2014
مکان پروژهParis, France
ارزش مالی$10,000
مالکCentury 21
دسته بندیدرب دست ساز

پروژه درب فرفورژه گلدانی

درب گلدانی ورق پوسمارس درب فرفورژه شمالی با ورق های چکش کاری شده کار شده برای استان زاهدان شهرستان سراوان کارفرما اقای ریئسی