درب لادن شمالی

درب لادن شمالی سیوان

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
مکان پروژه سیوان آذربایجان شرقی
ارزش مالی 
مالک آقای علیزاده
دسته بندی درب دست ساز، درب لادن شمالی