درب ویلایی حصیری اجرا از گروه صنعتی تبریز متال نصب شهرستان مهاباد کارفرما جناب شیر نادری
این مدل درب ها دربهای حصیری گفته میشود که طراحی توسط کشور روسیه انجام گرفته و به خواطر این به این درب حصیری نام گذاری کردم که تصمه های فولادی رو به صورت حصیر به هم دوخته شده

درب ویلایی حصیری