درب ویلایی ورساج

درب ویلایی ورساج کاری از گروه هنری تبریز متال نصب شهرستان مهاباد کارفرما جناب اقای خلج این نوع دربها طراحی کشور ایتالیا میباشد و دستساز بوده و تمام گلها و ورساج های کار شده روی درب کوره کاری میباشد به دلیل اینکه هیچ نوع گل موجود روی درب بازار موجود نمیباشد گروه صنعتی تبریز متال توانسته با علم چلنگری سنتی این مدل دربهای خارجی رو به اجرا در بیاورد

درب ویلایی ورساج