نرده دستساز فرفورژه یام

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
مکان پروژه منطقه ویلایی یام
ارزش مالی 
مالک آقای احمدی
دسته بندی درب دستساز، نرده دستساز