پنجره ارسی
24
آذر

پنجره ارسی

دلایل استفاده از پنجره های ارسی نور: باعث می شود که نور خورشید به صورت معتدل به داخل اتاق بتابد، نه کمتر و نه بیشتر. روشنایی رنگ ها:از نظر روانشناسی رنگهای مختلف این شیشه ها. و ایجاد نورهای هم...

ادامه مطلب