درب فلزی فرفورژه دربندرعباس
26
اردیبهشت

درب فلزی فرفورژه در تبریز

درب فرفورژه : فرفورژه چیست؟ فرفورژه Ferforge واژه ای فرانسوی است که در فارسی به گلنرده نیز ترجمه شده است. (wrought Iron)،  به معنای تغییر حالت دادن و فِر دادن چهارپهلو یا میلگرد فلزی است. نوک فلز به وسیله...

ادامه مطلب