تولید درب پیش ساخته
06
اسفند

تولید درب پیش ساخته

معرفی درب پیش ساخته تولید درب پیش ساخته، درب هائی هستند که از تخته های HDF , MDF ساخته می شـوند. تختـه های فوق علاوه بر اینکه از استحکام بالائی نسبت بر چوب معمـولی، تختـه هـای چنـد لایـه و...

ادامه مطلب