پنجره دوجداره کلنگی
19
آذر

پنجره دوجداره کلنگی

پنجره دوجداره کلنگی مکانیزم پنجره دوجداره کلنگی :حالت بازشو از بالا و محدودیت در مقدار باز شدن. دو ویژگی اصلی پنجره Upvc کلنگی است.  در واقع این نوع پنجره سرویسی تنها حالت  دوم پنجره دوحالته (بازشو ۳۰ درجه از...

ادامه مطلب